Skupinové

Angličtina pro předškoláky - REZERVACE

Výuka angličtiny probíhá zábavnou formou (obrázky, písničky, soutěže, hry...). Kurz je vhodný jak pro děti, které s angličtinou začínají tak pro ty, které již něco málo umí :)
Cílem tohoto kurzu je naučit děti jednoduché pozdravy, pokyny, nová slovíčka, jednoduché věty aj.
Důraz je kladen nejen na angličtinu, ale i na rozvoj motoriky a sociálních dovedností. Kurzy probíhají výhradně bez přítomnosti rodičů.

Maximální počet dětí ve skupině je 6, což zajišťuje jeho velkou intenzitu. Děti mají více prostoru k vyjadřování a aktivně se tudíž podílí na celé lekci.

Cena kurzu - 2100,- Kč za semestr
Termíny pro tento semestr - Po - 13:00-13:45
                                                      Út - 9:00-9:45                             

Angličtina pro děti 6 - 7 let, 1. třída ZAČÁTEČNÍCI - REZERVACE

Výuka angličtiny je vedena zábavnou formou (obrázky, písničky, soutěže, hry...). Kurz je vhodný pro děti, které neměli možnost se s angličtinou setkat např. v MŠ nebo jen velmi málo.
Cílem tohoto kurzu je naučit děti pozdravy, jednoduché pokyny, nová slovíčka, jednoduché věty aj.
Důraz je kladen nejen na angličtinu, ale i na rozvoj motoriky a sociálních dovedností. Kurzy probíhají výhradně bez přítomnosti rodičů.

Maximální počet dětí ve skupině je 6, což zajišťuje jeho velkou intenzitu. Děti mají více prostoru k vyjadřování a aktivně se tudíž podílí na celé lekci.

Cena kurzu - 2100,- Kč za semestr
Termíny pro tento semestr
 - Po - 14:00-14:45
                                                      Út - 14:00-14:45

Angličtina pro děti 6 - 7 let, 1. třída - REZERVACE

Výuka angličtiny je vedena zábavnou formou (obrázky, písničky, soutěže, hry...). Kurz je vhodný pro děti, které sem tam něco z angličtiny ovládají. V klidu zopakujeme vše, co děti již umí a postupně navážeme novými poznatky.
Cílem tohoto kurzu je naučit děti pozdravy, jednoduché pokyny, nová slovíčka, jednoduché věty aj.
Důraz je kladen nejen na angličtinu, ale i na rozvoj motoriky a sociálních dovedností. Kurzy probíhají výhradně bez přítomnosti rodičů.

Maximální počet dětí ve skupině je 6, což zajišťuje jeho velkou intenzitu. Děti mají více prostoru k vyjadřování a aktivně se tudíž podílí na celé lekci.

Cena kurzu - 2100,- Kč za semestr
Termíny pro tento semestr - St - 13:00-13
:45
                                                            
 14:00-14:45

Angličtina pro děti ve věku 7 - 9 let, 2. - 3. třída - REZERVACE

Výuka angličtiny probíhá zábavnou formou (obrázky, písničky, soutěže, hry...). Kurz je vhodný pro děti, které se již s angličtinou setkali.
Cílem tohoto kurzu je upevnit stávající poznatky a přidat nové. V tomto kurzu se děti setkají s tématy, jako jsou barvy, rodina, číslovky, abeceda, přítomný čas a mnohem víc. Součástí kurzu jsou i tematické hodiny související s tradicemi, zvyky anglicky mluvících zemí.  Důraz je kladen na komunikaci.

Maximální počet dětí ve skupině je 6, což zajišťuje jeho velkou intenzitu. Děti mají více prostoru k vyjadřování a aktivně se tudíž podílí na celé lekci.

Cena kurzu - 2100,- Kč za semestr
Termíny pro tento semestr - Út - 13:00-13:45
                                                              16:00-16:45

Angličtina pro děti ve věku 9 - 11 let, 4. - 5. třída - REZERVACE

Výuka angličtiny probíhá zábavnou a interaktivní formou (hry, obrázky, soutěže, role-play...). Kurz je vhodný pro všechny v dané věkové kategorii.
Cílem tohoto kurzu je upevnit stávající poznatky a přidat nové. V tomto kurzu se děti setkají například s tématy oblečení, počasí, sport, dům, koníčky, ... Témata jsou doplněna o vhodnou gramatiku. Součástí kurzu jsou i tematické hodiny související s tradicemi a zvyky anglicky mluvících zemí (Halloween, Christmas, Valentine´s day). Důraz je kladen na komunikaci jak ve všedních, tak i nevšedních situacích :)

Maximální počet dětí ve skupině je 6, což zajišťuje jeho velkou intenzitu. Děti mají více prostoru k vyjadřování a aktivně se tudíž podílí na celé lekci.

Cena kurzu - 2100,- Kč za semestr
Termíny pro tento semestr - Po 15:00-15:45

Angličtina pro děti ve věku 11 - 13 let, 6. -7. třída - REZERVACE

Výuka angličtiny probíhá zábavnou a interaktivní formou (hry, obrázky, soutěže, role-play...). Kurz je vhodný pro všechny v dané věkové kategorii.
Cílem tohoto kurzu je upevnit stávající poznatky a přidat nové. V tomto kurzu se děti setkají například s tématy oblečení, počasí, sport, dům, jídlo, ... Témata jsou doplněna o vhodnou gramatiku-přítomný čas, minulý čas, budoucí čas, předložky, příslovce. Součástí kurzu jsou i tematické hodiny související s tradicemi a zvyky anglicky mluvících zemí (Halloween, Christmas,  Valentine´s day). Důraz je kladen na komunikaci jak ve všedních, tak i nevšedních situacích.

Maximální počet dětí ve skupině je 6, což zajišťuje jeho velkou intenzitu. Děti mají více prostoru k vyjadřování a aktivně se tudíž podílí na celé lekci.

Cena kurzu - 2100,- Kč za semestr
Termíny pro tento semestr
St 15:00-15:45

Angličtina pro děti ve věku 13 - 15 let, 8. - 9. třída - REZERVACE

Výuka angličtiny probíhá zábavnou a interaktivní formou (hry, soutěže, role-play...). Kurz je vhodný pro všechny v dané věkové kategorii.
Cílem tohoto kurzu je upevnit stávající poznatky a přidat nové. V tomto kurzu se děti setkají například s tématy oblečení, počasí, sport, dům, jídlo, Londýn, ... Témata jsou doplněna o vhodnou gramatiku-přítomný čas, minulý čas, budoucí čas, předložky, příslovce aj. Součástí kurzu jsou i tematické hodiny související s tradicemi a zvyky anglicky mluvících zemí (Halloween, Christmas, Valentine´s day). Důraz je kladen na komunikaci jak ve všedních, tak i nevšedních situacích.

Maximální počet dětí ve skupině je 6, což zajišťuje jeho velkou intenzitu. Děti mají více prostoru k vyjadřování a aktivně se tudíž podílí na celé lekci.

Cena kurzu - 2100,- Kč za semestr
Termíny pro tento semestr - Út 15:00-15:45